kladbrief d.d. 22 april 1829

Helmond en het nationaal gevoel

Begin 19e eeuw zijn er twee grote en voor Nederland grote gebeurtenissen te onderkennen, namelijk de inhuldiging van Willem I als souverein vorst der Nederlanden en de slag bij Waterloo waar Napoleon een grote nederlaag werd toegebracht. In die slag hadden Nederlandse troepen een groot aandeel, zo wil de Nederlandse versie van de geschiedenis toch.

Dit opkomende nationale gevoel van de staat Nederland moest natuurlijk op beelden manier worden versterkt.

Blijkbaar werd dit gevoelen in Helmond niet onverkort gevoeld, want in het archief van Helmond treffen we een klad aan van een brief die de burgemeester richt aan het Bureau van Policie (waarschijnlijk bij het Ministerie van Binnenlandse zaken) gedateerd 22 april 1829 waarin het volgende werd meegedeeld.

Op 23 januari 1829 ontvangt de burgemeester uit Brussel een tweetal platen (een over de inhuldiging en een over de slag bij Waterloo) waarbij een prospectus en een intekenlijst gevoegd zijn bedoeld om de intekening op beide platen in de gemeente onder de aandacht te brengen.

De burgemeester schrift daarop de “voornaamste ingezetenen dezer gemeente en ambtenaren, als ook de leden van het gemeentebestuur” aan met het verzoek hierop in te tekenen.

Helaas, “niemand heeft verkozen daar op in te tekenen”.

Bovendien meent de burgemeester dat het “locaal op het Gemeenteshuis dienende voor de Raadkamer of vergadervertrek van de gemeenteraad te klein is (het woord “bekrompen”is doorgestreept!!) om alle de platen na den eisch te kunnen plaatzen”.

Dus ondanks alle “eerbied en achting voor Z. Ms. (= zijne Majesteits) persoon en het aandenken der vaderlandsche geschiedenis ook van veel waarde rekend” wordt er vanuit Helmond niet op de beide platen ingetekend en worden ze samen met de lege intekenlijst netjes teruggestuurd.

Conclusie?  In tegenstelling tot Eindhoven is/was Helmond geen Oranje-stad!!??

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De zeppelin boven Helmond
De binnenstad van Helmond in 1923.
images/hourglass.png

ZOEKEN...