De Sint Jozefzangertjes. Fotograaf onbekend.

De Sint Jozefzangertjes in 1933

Op de foto ziet u de Sint Jozefzangertjes tijdens hun voorbereiding op kerst in 1933.

De opname is gemaakt tijdens de generale repetitie van een kerstspel. De scène is uit het tweede deel waarin Johannes de Doper de komst van Christus aankondigt. Met dit spel traden de zangertjes in verschillende steden op om geld in te zamelen ten behoeve van het jeugdwerk.

In 1929 werd dit koor opgericht in, hoe kan het anders, de Sint Jozefparochie. De bouwpastoor van die parochie, pastoor van Leeuwen, was een onvermoeibare ijveraar voor de organisatie van allerlei zaken in parochieverband. En daarbij vond hij de uit Asten afkomstige Theo Driessen op muzikaal gebied aan zijn zijde. Bij zijn benoeming in 1924 tot onderwijzer aan de jongensschool van de parochie, trof Driessen al een Sint Jozefkoor aan, waarvan hij in 1930 de leiding overnam. Op de jongensschool was hij al begonnen met muziekles geven aan heel jonge kinderen volgens de methode Ward.

Volgens de grondbeginselen van die methode leerden de kinderen het liedje niet door het alleen maar na te zingen. Lichaam en geest moesten gezamenlijk aangesproken worden. Dit gebeurde door de kinderen tijdens het zingen naast de schoolbank te laten staan. Ze gingen op hun tenen staan en bewogen hun armen op het ritme van het lied. Als je dit de kinderen liet doen, dan werden sommige leerkrachten aardig nerveus. Die waren vaak nog van het type dat kinderen liefst de hele dag met de armen over elkaar zag zitten. En daarbij paste niet het ongeregelde gedoe van kinderen die naast hun bank stonden en dan ook nog mochten bewegen. Het werd bijna als een aanval op het bestaande schoolsysteem ervaren. Er lag ook een andere benadering van de opvoeding aan ten grondslag. Bij de Wardmethode is muziek niet het einddoel, maar een middel om het kind op te voeden tot een harmonisch mens.

De leerlingen van de Sint Jozefschool leerden snel volgens die Wardmethode, ook de moeilijke Gregoriaanse gezangen in het Latijn. Het koor werd wereldberoemd. Toen de foto gemaakt werd, bestonden ze nog maar vier jaar. Toch hadden ze toen al zo’n goede naam dat ze buiten Helmond optraden. In 1932 waren ze al te horen geweest bij de KRO-radio. Ze werden een boegbeeld van de Ward-methode. In 1935 kwam degene die de methode ontwikkelde, de Amerikaanse Justine Ward, zelf naar Helmond om een bezoek te brengen aan het koor en aan de Sint Jozefschool. Na de tweede wereldoorlog traden de Sint Jozefzangertjes regelmatig op in het buitenland. In 1990 werd de naam van het koor gewijzigd in Helmonds Vocaal Ensemble. Dat maakte Theo Driessen allemaal niet meer mee. Hij overleed in 1977.
Op 30 december 2007 geeft het ensemble, dat inmiddels gelieerd is aan de Zangschool van het Kunstencentrum in Helmond, een concert in de Lambertuskerk onder leiding van dirigent Jeroen Felix.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Een clandestiene kerk in de Peel
Het Helmondse Stationsplein ca. 1930. Coll. RHCe
Didas-fabriek
Naam Helmond
images/hourglass.png

ZOEKEN...