De processie door Kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer

Vroeger speelden bedevaarten een belangrijke rol in het leven van de Helmonders. Naast de religieuze betekenis zal het ontspannende element zeker een rol hebben gespeeld. Mensen die nauwelijks ooit buiten de stad kwamen, gingen op reis en zagen wat van de wereld. 

 

De Helmondse processies richtten zich vooral op Handel en Kevelaer. Een bedevaart naar Kevelaer betekende een reis naar het buitenland!. Op 4 augustus 1889 werd in de Lambertusparochie, die toen nog de enige in Helmond was, een vereniging met de naam “Helmondsche Processie” opgericht. Doel van de vereniging was 'door eene godvruchtige en plechtige vereering van de allerheiligste en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, hare moederlijke bescherming over al de ledematen af te smeeken, opdat deze door hare machtige voorspraak bij haren goddelijken Zoon onzen Heer Jezus Christus, van alle tijdelijke en geestelijke rampen mogen worden bevrijd, den overvloed van alle hemelsche genaden en wel voornamelijk een zaligen dood te verwerven.' De vereniging wilde dit bereiken door het jaarlijks organiseren van twee bedevaarten. De eerste van het jaar ging naar Handel op de zondag na het kerkelijke feest Maria Visitatie (2 juli). De tweede werd gehouden in de laatste week van augustus en wel naar Kevelaer. Voor die laatste bedevaart werden al snel speciale treinen ingezet om de vele gelovigen te vervoeren. 

Later werd de datum van de bedevaart naar Kevelaer gewijzigd. Zeer strategisch werd gekozen voor de week waarin in Helmond de kermis werd gehouden. En dat was toen niet in juli, maar in de tweede week van augustus. Die kermisweek was voor veel mensen de enige week vakantie in een jaar. De kerkelijke overheid zag die kermis, met al dat vermaak en drinken en gooide daar een machtig wapen tegen aan: een buitenlandse reis in de vorm van een bedevaart. Het is onbekend wanneer de verplaatsing naar de kermisweek is gebeurd, maar in 1923 was de bedevaart al tijdens de kermis. Op dinsdagochtend 7 augustus van dat jaar vertrok de trein om 8.36 uur en de volgende avond om 6.39 uur waren de reizigers weer terug op het station van Helmond. Voor de prijs van f 4,60 (voor de derde klas) en f 6,75 (tweede klas) had men een retour.

Er was dat jaar nogal wat ongerustheid onder de potentiële bedevaartgangers en dat had een politieke oorzaak. Duitsland was, als verliezer van de eerste wereldoorlog, gedwongen om herstelbetalingen te doen. Omdat Duitsland een achterstand had in de leveranties van kolen en hout, trokken Belgische en Franse troepen op 11 januari 1923 het Roergebied binnen en bezetten het gebied. De Helmondse bedevaartorganisatie informeerde bij andere organisaties die al naar Kevelaer waren geweest en meldt in de krant dat de Roosendaalse en Schiedamse gelovigen gewoon op bedevaart zijn geweest en kon in de Helmondse krant De Zuidwillemsvaart melden dat er geen belemmeringen waren. Er moest alleen over de gekochte religieuze souvenirs belasting betaald worden aan de Belgische bezetter én aan de Nederlandse douane. 

De foto is genomen rond 1930. Te zien zijn Helmondse vrouwen tijdens de processie door Kevelaer. Het Helmondse vaandel wordt meegedragen in de stoet. 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Weg op den Heuvel
Leo heeft vaak de Romeinenplek in de Peel bezocht.
images/hourglass.png

ZOEKEN...