Het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Brandsma op 11 juni 1949. Fotograaf Foto-atelier Prinses.

De Leonardusparochie te Helmond

Het verhaal van de Leonardusparochie begint op 13 april 1938 als de Bossche bisschop monseigneur Van Diepen in Helmond is om aan de Helmondse kinderen het vormsel toe te dienen.

Hij vraagt op die dag aan de kapelaan van de Lambertusparochie Brandsma om de stichting van de vijfde parochie in Helmond voor te bereiden. Als Brandsma de opdracht accepteert wordt hij op 27 juni officieel benoemd tot bouwpastoor van de parochie H. Leonardus van Veghel. Dit was een van de martelaren van Gorcum. Hij was ook de patroonheilige van de kerk in Den Bosch waar Brandsma zijn eerste communie heeft gedaan en zijn eerste mis heeft opgedragen. Daarom koos de bouwpastoor voor die naam. De nieuwe parochie was nodig omdat in dat deel van Helmond steeds meer huizen werden gebouwd. Daar was in de jaren 20 al de St. Jozefparochie gesticht, maar die bereikte al binnen enkele jaren het aantal van 6000 zielen. En dat aantal werd beschouwd als het maximum voor een parochie. De nieuwe parochie was in feite een afsplitsing van de St. Jozefparochie. Op 22 oktober was de eerste steenlegging. Pastoor Brandsma nam na zijn benoemding tot bouwpastoor zijn intrek in de pastorie van St. Jozef, omdat dat de moederkerk was. Uit een krantenbericht van februari 1940 blijkt dat hij in ieder geval ook een werkbureau had in het klooster St. Jozefgaarde.

Met het concept van deze parochie was heel modern. Het gaat uit van een wijk waarvan het centrum bestaat uit kerk, scholen en andere algemene voorzieningen. Die wijk is in één keer ontworpen. Niet alleen de huizen en openbare voorzieningen, maar ook het stratenplan met hoofd- en subwegen en de groenvoorzieningen zijn in het ontwerp opgenomen. Er werd nauw samengewerkt met de gemeente en de gemeentearchitect Cor Roffelsen. Uit het feit dat in oktober 1939 al de eerste steen gelegd werd, kunt U opmaken dat de bouw voortvarend van start is gegaan. Toch kende de bouw moeilijkheden. Net na de start op 30 mei werden op het terrein twee sloten aangetroffen. Hoewel architect Van de Leur, die samen met Roffelsen voor het ontwerp zorgde, benadrukte dat deze sloten niet voor instabiliteit van het zware gebouw zouden zorgen, moest er eerst een onderzoek van de TU Delft aan te pas komen voor de aannemers verder durfden bouwen. Een maand na de eerste steenlegging trad strenge vorst in die voor drie maanden vertraging zorgde. De oorlog zorgde voor minder vertraging. Alle bouwmaterialen waren al aangekocht waren, zodat slechts het transport van het materiaal nog voor enige vertraging zorgde. Op 26 juli 1940 kon pastoor Brandsma de eigen pastorie betrekken en op 7 november werd de kerk ingezegend en in gebruik genomen. De consecratie van de kerk gebeurde pas 9 juli 1947.

De foto is genomen op 11 juni 1949 tijdens het feest bij het 25-jarig priesterjubileum van Brandsma. Hij loopt in het midden met links kapelaan Oomens en rechts kapelaan Schellekens. En de laatste werd in 1955 bouwpastoor van de nieuwe Helmondse parochie Onze Lieve Vrouw Lelie onder de Doorne op Binderen.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
schoolklas openbare lagere school
Caranaval
De ravage na het ongeluk
images/hourglass.png

ZOEKEN...