Andreas van Hoeck, burgemeester van Helmond 1883-1913. Fotograaf onbekend.

Leve onze burgemeester

Woensdag 31 oktober 2012 nam Fons Jacobs afscheid als burgemeester van Helmond. Hij was 26 jaar burgemeester, waarvan de laatste tien jaar in Helmond.

Zijn opvolgster, Elly Blanksma, wordt de dertiende burgemeester sinds de invoering van het gemeentelijk bestuur in 1811. De zesde was burgemeester van Hoeck.

Andreas van Hoeck werd op 22 juni 1836 geboren in Helmond; in 1871 werd hij lid van de gemeenteraad en het jaar daarop werd hij tot wethouder gekozen. Na het overlijden van burgemeester de Raad werd hij door koning Willem III tot burgemeester benoemd. Dat gebeurde op 27 april 1883. In 1908 was van Hoeck 25 jaar burgemeester en dat werd feestelijk gevierd. Het begon op zaterdagavond 2 mei met het luiden van de klokken, het uitsteken der vlaggen en het laten horen van saluutschoten. Op de versierde kiosk op de Markt musiceerde stadsharmonie Phileutonia tot laat in de avond. Het feestcomité was al enige tijd in de weer geweest om een feestprogramma samen te stellen. Besloten werd om de straatversieringen te beperken tot de Molenstraat, de Ameidestraat en de Markt. Voor zijn huis aan de Molenstraat was een ereboog geplaatst met de tekst: “Leve onze burgemeester”. De volgende dag, op 3 mei, werd de jubilaris met een escorte van huis opgehaald en met een galarijtuig naar het stadhuis gereden. Daar was er een receptie georganiseerd die druk werd bezocht. Het stadhuis was versierd in de kleuren geel en blauw, afgeleid van het stadswapen dat toen nog een gouden helm op een blauw veld vertoonde. Wethouder Stevens memoreerde in zijn toespraak het feest van 25 jaar eerder toen Van Hoeck tot burgemeester was benoemd.

In de tijd van zijn burgemeesterschap verdubbelde het inwonertal van Helmond van 8.000 naar ruim 16.000. Dat had gevolgen voor allerlei instellingen. De productie van de gasfabriek liep in gelijke tred mee en moest aanzienlijk worden uitgebreid. Er werd door de gemeente een drinkwaterleiding aangelegd. De stoomtramverbinding met Eindhoven en Asten werd gerealiseerd en er kwam een nieuw kantongerecht. Als geschenk bood de gemeenteraad hem vier gravures aan. Van de ambtenaren kreeg hij een gegraveerde zilveren bokaal overhandigd. De politie had de jubilaris door een kunstschilder laten vereeuwigen. Toen was het tijd voor de Helmondse zangverenigingen, die enkele liederen ten gehore brachten. Tijdens het verdere verloop van de receptie werd op de Markt gemusiceerd door het Helmondsch Muziekcorps en harmonie “Entre nous” uit Gemert. Het hoogtepunt van de dag vormde echter de feestelijke optocht die door de straten trok. Niet alleen uit de stad, maar ook uit de omliggende gemeenten stroomde het volk toe. De stoet vertrok in de Molenstraat met de marechaussees te paard voorop. De burgemeester met zijn familie kon vanaf het stadhuis de stoet aan zich voorbij zien trekken. Aan de praalwagens werden later op de dag ook nog prijzen uitgereikt; de gymnastiekvereniging “Lichaamsbewegingen” ging met de eerste prijs strijken. ’s Avonds volgde er een rijtoer langs dezelfde route waarbij hij door het talrijke publiek uitbundig werd toegejuicht. Tot 22.00 uur werden er door diverse muziekgezelschappen concerten gegeven op de kiosk. Daarna werd de illuminatie op het stadhuis ontstoken en eindigde de avond met een spetterend vuurwerk, waarin de tekst “Leve de burgemeester” oplichtte.

Op 23 april 1913, hij was toen bijna 77 jaar oud, werd aan Andreas van Hoeck eervol ontslag verleend. Hij stierf in zijn geboortestad op 29 april 1916. Op 5 november 1919 besloot de gemeenteraad een straat en een plein naar hem te vernoemen.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Het gouden bruidspaar
Het Broedersbos in Rijpelberg
Bevrijdingsherdenking 1960
images/hourglass.png

ZOEKEN...