Meer weten?

Meer weten?

Wie meer wil weten over de zorg voor zieken in het verleden kan via de bibliotheekcatalogus op deze website tal van boeken en artikelen vinden. Bijvoorbeeld: 
C.A.M. van Zalinge-Spooren, “Die contagieuse sieckte der peste in grasserende. De pest in Helmond in 1636”, in De Vlasbloem 14 (1994), 57-92
H. De Kok, H. Coppens (red.), Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen ... Medische zorg in de Kempen vóór de medicalisering, Turnhout, 1994
Johan van Uffelen, Helers en Heiligen, Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant, Hilversum, 1989
J. Bueckelius, Historiën ende Mirakelen gheschiet tot Aerlen by Helmont door het aenroepen van Ons L. Vrou,  ('s-Hertogenbosch 1614) uitgegeven en bewerkt door M.J.C. Verberne, Aarle-Rixtel, 1984
G.T. Haneveld, Mr. Arnoldus Fey, chirurgijn tot Oirschot, Amsterdam 1977
J.M.P. van Oorschot, Een haan voor Asklepios, Aspecten en facetten van gezondheidszorg en geneeskundige voorzieningen in Eindhoven, Eindhoven 1991
P. Pennings, O Smithuis, A. van Pelt (red.), Een eeuw zorg voor Elckerlijc, 1902-2002, z.p., z.j.

Wilt u archieven raadplegen, kijk dan in het archievenoverzicht en zoek in de rubriek Gezondheidszorg. Houd er rekening mee dat ook de gemeente (na 1850) of – nog vroeger - de stad en het dorp bemoeienis gehad hebben met de zorg voor zieken. Dat betekent dat ook de stads- en dorpsarchieven informatie kunnen bevatten.

Fotobijschrift: Hotel Dieu te Parijs, gravure van het interieur ca. 1500

Bronvermelding: RHCe, objectkenmerk 0117149

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Goedkeuring van de burgemeester tot het houden van een collecte
De watermolen van Stipdonk.
Chr. van Dongen's Metaalgieterijen
images/hourglass.png

ZOEKEN...