12003 Bontweverij en boter- en margarinefabriek Prinzen en van Glabbeek, Helmond

Categorie: Industrie, Handel en Dienstensector
Datering: 1863-1900

 • INLEIDING

  In 1857 werd door de weduwe van Wijnandus Franciscus Prinzen en het familielid Goort van Glabbeek een vennootschap aangegaan, welke tot doel had te handelen in natuurboter en bonten. Dit was het begin van de firma Prinzen en Van Glabbeek. De bontweverij was tót 1875 gebaseerd op de handel in thuisgeweven bonten. Eerst na genoemde datum werd er fabrieksmatig geweven in de nieuwe fabrieksgebouwen aan de Ameidewal te Helmond. In een der gebouwen fabriceerde men bovendien boter.
  In 1876 werd de handel in natuurboter omgezet in de produktie van margarine. Margarine, een mengsel van melk en dierlijke vetten, was een uitvinding uit 1869 van de Fransman H. Mège-Mouriès. In Nederland werd het voor het eerst gefabriceerd door de boterhandelaar Jurgens te Oss in 1872.
  De margarinefabriek van de firma Prinzen en Van Glabbeek ging in 1905 over in de handen van Van den Bergh Limited te Rotterdam. De produktie werd naar Rotterdam overgeplaatst en de margarinefabriek in Helmond ging dicht. Voortaan legde de firma zich uitsluitend toe op de produktie van geweven goed.
  In de jaren dertig van deze eeuw stagneerde de buitenlandse handel. De fabriek zocht nieuwe bestaansmogelijkheden en vond deze in de produktie van wollen stoffen voor de binnenlandse markt. In die periode werden de aandelen van de firma overgenomen door de Koninklijke Textielfabrieken J.A. Raymakers N.V.
  Rond 1970 werd de produktie van de firma Prinzen en Van Glabbeek geheel stopgezet. De fabrieksgebouwen aan de Ameidewal werden in 1971 door de gemeente Helmond opgekocht en gesloopt.

  Het archief werd in 1962 voor het overgrote deel in bewaring gegeven door de Fa. Prinzen en Van Glabbeek. Inventarisnummer 39 behoorde tot een in bewaringgeving in 1958 door mevr. Steegh-Prinzen te Venlo.
  Van het archief van de firma zijn slechts de kopieboeken en een gedeelte van de financiële administratie bewaard gebleven.

  Zij geven echter een voldoende beeld van de aktiviteiten van de firma in de tweede helft van de negentiende eeuw, wanneer de overgang plaats vindt van de huisweverij naar fabrieksmatige produktie.
  De overeenkomsten van inbewaringgeving leggen geen bijzondere beperkingen op ten aanzien van de openbaarheid.

  Er bestaan geen beperkende bepalingen.

 • STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
 • STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
Ontdekken
Luchtfoto 1972.
Markt en huis met de luts
Groet uit Helmond
images/hourglass.png

ZOEKEN...