Het tragische lot van Petronella Cornelia Biertempel

We schrijven het jaar 1774. Voor de Raad van Brabant in ’s-Gravenhage dient de zaak van Petronella Cornelia Biertempel.

Zij is 25 jaar oud, geboren in Middelburg en thans woonachtig te Helmond. Haar vader, Johan Goddard Biertempel, vertrekt na het overlijden van zijn derde vrouw in 1765 naar Suriname. Zijn oudste dochter Petronella gaat met hem mee. “Opgemelde Vader doet in het Schip zeer veel aanzoek by haar. Op zekere Nagt wanneer zy lag te slapen is hy by haar in de Kooy gekoomen, trachtende haar tot Vleeschlyke verkeering over te haalen.” Petronella begint echter om hulp te roepen en haar vader vlucht onverrichter zake naar zijn eigen kooi terug. Enkele nachten nadien lukt het Biertempel zijn dochter onder bedreiging en met geweld aan zijn wil te onderwerpen. “Zoo in de Westindiën als na retour hier te Lande heeft hij daar in gecontinueert.” Vader verplicht zijn minderjarig kind echter hem in alles te gehoorzamen. Als Petronella in 1773 zwanger raakt, draagt Biertempel zijn dochter op “de Kraam uit te houden.” Op 13 april 1774 brengt zij te Amsterdam een zoon ter wereld. “Door allerhande middelen en wegen heeft zij vruchteloos getragt zig aan zyne Vaderlyke magt te onttrekken. Echter tegens alle de verleydende Poursuites van haar meergemelde Vader heeft niet ten allen tyde zoo veel resistentie gedaan, als zy hadde konnen en behooren te doen.” De Raad van Brabant veroordeelt Johan Goddard Biertempel voor “zyne grouwelyke Misdaad van Bloedschande, met zyn eyge Dogter” tot de wurgpaal. Met de helft van zijn bezittingen worden de kosten van het proces betaald. Petronella wordt “Geconfineerd voor den tyd van Vyftig Jaaren, in een Tugthuis, ten eynde met haarer handen arbeyd de Kost te winnen.” Daarna wordt zij uit het hertogdom Brabant verbannen voor de rest van haar leven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Ontwerptekening voor een schaapskooi uit het Archief van de familie Van der Brugghen van Croy
bijlagen4.1
Reklame-pamflet van Th. Vringer te Helmond.
Uitgelaten Helmonders zien bij het beklimmen van een Britse tank op de kop van de Molenstraat. Fotograaf Atelier Prinses.
images/hourglass.png

ZOEKEN...