b.3

De 7 afdelingen van een kringdistributiekantoor

Werkzaamheden afdeling Algemene Zaken1.    toezicht op de overige afdelingen en instructie van het personeel
2.    registratuur
3.    samenstellen en verzenden van weekoverzichten en circulaires aan detaillisten, grossiers en instellingen
4.    opmaken van bekendmakingen
5.    voorbereiden van uitreikingen van kaarten en bonnen
6.    bestellen materiaal en waardepapieren
7.    innemen van alle rantsoenbonnen, wisselbonnen, petroleumdistributiezegels en schoenenbonnen
8.    kasverantwoording van financiële waardepapieren

Werkzaamheden afdeling Distributiekaarten1.    uitreiken van alle soorten distributiekaarten
2.    verstrekken van extra rantsoenen levensmiddelen aan arbeiders die zware arbeid verrichten
3.    innemen van deze extra rantsoenen van hen die niet langer zware arbeid verrichten
4.    bijhouden van het hiervoor voorgeschreven kaartsysteem
5.    innemen van distributiebescheiden van arbeiders die in het buitenland gaan werken
6.    verstrekken van passen aan deze arbeiders
7.    verstrekken van losse bonnen aan vreemdelingen
8.    inwisselen van wisselbonnen tegen rantsoenbonnen
9.    behandelen van aanvragen voor petroleum voor bedrijven
10.  behandelen van speciale aanvragen op doktersattest
11.  behandelen van aanvragen voor extra zeep voor arbeiders die vuile arbeid verrichten
12.  verkopen van financieel waardepapier
13.  verstrekken van benzinecoupons na overlegging van machtigingen van hogere instanties
14.  behandelen van aanvragen om speciale vergunningen voor textielproducten
15.  verantwoorden van alle uitgereikte en ingenomen distributiekaarten
16.  opmaken van dag- en voorraadstaten over uitgereikte bonnen en kaarten; deze staten moeten dagelijks naar afdeling controle

/upload/verhalenbank_poost/b.4.png

Werkzaamheden afdeling Winkeliers1.    innemen van opplak vellen met consumentenbonnen van winkeliers
2.    innemen van opplak vellen met consumentenbonnen van slagers
3.    innemen van opplak vellen met consumentenbonnen van bakkers
4.    innemen van opplak vellen met consumentenbonnen van brandstoffenhandelaar
5.    innemen van opplak vellen met consumentenbonnen van instellingen
6.    voorlopige controle op ingeleverde opplakvellen

/upload/verhalenbank_poost/b.5.png

Werkzaamheden afdeling Brandstoffen1.    verstrekken van brandstoffenkaarten voor haarden, kachels en cv
2.    verstrekken van periodebonnen aan groepen B, C, D met verbruik van minder dan 25 eenheden per maand
3.    verstrekken van periodebonnen aan zieken op doktersattest
4.    verstrekken van periodebonnen bij eventuele verhuizingen
5.    verstrekken van coupures aan groepen B, C, D met verbruik van meer dan 25 eenheden per maand en de kleinindustrie (groep E)
6.    verantwoorden van brandstoffenkaarten en periodebonnen
7.    opmaken van dagstaat over uitgereikte bonnen, kaarten en coupures

Werkzaamheden afdeling Toewijzingen1.    controle van op afdeling Winkeliers ingenomen opplakvellen met consumentenbonnen
2.    verstrekken van toewijzingen en verzameltoewijzingen aan winkeliers en grossiers
3.    maken van dagstaten van verstrekte toewijzingen en verzameltoewijzingen

/upload/verhalenbank_poost/b.6.png

Werkzaamheden afdeling Magazijn1.    tellen van financiële waardepapieren, toewijzingen, kaarten en bonnen
2.    opbergen van financiële waardepapieren, toewijzingen, kaarten en bonnen
3.    boeken in magazijnboek van financiële waardepapieren, toewijzingen, kaarten en bonnen
4.    verwerken van bestelbonnen, door andere afdelingen ingeleverd
5.    wekelijks opmaken staat met aanwezige voorraden waardepapieren ter controle door afdeling Boekhouding en Controle

/upload/verhalenbank_poost/b.7.png

Werkzaamheden afdeling Boekhouding en Controle1.    nacontrole ingeleverde consumentenbonnen, diverse distributiebescheiden en afgegeven coupures
2.    controle dagstaten uitgereikte toewijzingen
3.    controle dagstaten uitgereike kaarten
4.    controle dagstaten uitgereikte rantsoenbonnen
5.    controle dagstaten uitgereikte extra textielbonnen
6.    controle voorraad op magazijn
7.    maken van verzamelstaten ingeleverde consumentenbonnen en diverse distributiebescheiden
8.    maken van interne en externe voorraadverantwoordingen
9.    uitbrengen van rapporten inzake controle van in voorraad zijnde coupures, kaarten, rantsoenbonnen en extra textielpunten

/upload/verhalenbank_poost/b.8.png

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Drankweer
Kabouter Goederaad en IJsbrand de Vries geven tips over brandstofbesparing
Winterpret op de Beemd in 1917
images/hourglass.png

ZOEKEN...