Zoek in andere websites over Helmond

U zoekt in alle bronnen naar hendrick verbeeck in plaats Helmond Stiphout
Resultaten 1 - 25 van 52
SoortSchepenakte
TitelWij, Peter van Hemselroij en Willem van Empel, schepenen, doen condt dat voor ons zijn verschenen JAN JANSSEN KETELAERS als m/m van JENNEKE ANTHONIJ ADRIAENS CAMPERS, en DIERCK ANRTHONIJ ADRIAENS CAMPERS, erfgenamen van w. ANTHONIJ CAMPERS en WIL~ LEMKE dv DIERCK MATTHIJSSEN, in hun leven wettige beddefgenoten, en zij hebben de nagelaten goederen als volgt verdeeld: Jan .... een huis onder Stiphout genoemd op 't Cleijn Eijnde, Laurensen en de heide en van erf. Jacop Claesneven erf. Jansen tot op erf. Ruda Lamberts. Nog een beemd genaam den Wappoul (neven de H.Geest van Den Bosch, Ghijsbrecht Janssen, Jacop Claessen), een beemd in de gemeijne beemden onder Stiphout in de Sondert (neven de H.Geest van Den Bosch, een gemeijn loop en de edele heer van Helmont). Nog een beemd genaamd den Eijckebroeck (neven de heer van Helmont, Lenaert Willem van Hout en de Veldtbeemd). Nog een beemd in de Donck (neven de wed. Jan Raessen, Frans Joost Cuijsten). Nog een akker in den Keel (neven Jan Laurensen, Frans Janssen, Jan Gielens). Dan een cijnsboekske van de erfg. Hendrick Diercx de Greve van Nuenen. Dierck .... een huis met dries en boomgaard te Aarle op Strijp (neven erf. der abdij van Floreff, Aert Claessen vd Schoet, de H.Geest van Den Bosch), met een "duijffsteegh". Nog een akker te Stiphout in de Wachtelberg (neven erf. jonkheer Einhouts en de erfg. Aert van de Schoet, de abdij van Floreff en de gemeijnt). Nog een akker aldaar (neven de wed. van Hendrick Peters, de gemeijnt en het voornoemde convent). Nog een dries met een akker (neven het convent van Floreff, de gemeijnt van Stiphout en de gemeijnstraet). Nog een beemd aan het Strijpsheijtken (neven de erfg. Loij den Sneijder, Jan Gorts, de erfg. Peter Neelijs). Nog een sille hooi in de Veldtbeemden (te wisselen met de wed. Jan v Luijtelaer, en van erf. Jan Dryessen en Lenart Daemen tot de Loop en de Snoecxcamp). Nog een halve sille in de Winckelbeemden (te wisselen met de helft van de pastoor van Stiphout, en neven, 1640/1
RegistratieplaatsHelmond
Persoon in RACampers, Dierck Anthonis Campers, Jenneke Anthonis Canters, Anthonij Ketelaers, Jan Janssen Mathijssen, Willemke Dierck
Inventarisnummer3842
Meer info
SoortSchepenakte
TitelJAN zv JAN van LUYTELAER heeft vercocht aan jonkheer GERAERT van BOSHUYSEN. heer tot Croij, een jaarl. rente van 30 gl. uit een camp lands van 10 loopensaets met twee huizen, schuren, bakhuis en boomgaard te Aarle op Leechstrijp neven erf. Geeraert Pauwels Conincx en mr. Hendrick Verbeeck (schout en secr. te Aarle) en de gemeynstraet en voorts op erf. Hendrick Aerts van Croij en het H. Kruisaltaar in de kerk van Aarle. Last: 1/2 braspenning cijns in het cijnsboek van de domeinen, 20 gl. aan de OLV- kapel te Aarle. Nog uit een stuk akkerland genoemd den Kesselman te Aarle op de Valkendijck, 2 loopensaets groot, neven erf. mr. Hendrick Verbeeck en erf. Theunis Thonis Roeffs en Hendrick Peters van Duynhoven en Jacop Willems tot op de ghemeynwech. Last: 9 gl. aan Lauvreijns N., hovenier tot Binderen. Nog uit een weiveld met 3 hoge doncken, over het brugske, aan malkanderen gelegen, met de houtwas daarop en met een drijfweg, neven erf. Derick Martens en erf. Geraert Pauwels en mr. Hendrick Verbeeck. Nog uit twee sillen hooi in de Langebempdt gelegen, jaarl. te wisselen met Henrick Janssen tot Rijcxtel, en een last van 3 gl./15 st. aan Jan Gerit Joris te Beek. Nog uit een weiveld in het dorp van Aarle gelegen (op de Doncken) neven erf. der schout en secretaris van Aarle voors. en erf. Anthonis Ariaen Campers en erf. Hendrick Peter van Duynhoven en een ghemeyn steeg. De rente is op 1 juli 1654 met 500 gl. te lossen (in specie van Rijksdaalders of pattacons). Get. + datum u.s., 1634/1634
RegistratieplaatsHelmond
Persoon in RABoshuijsen van, Everaert Luytelaer van, Jan Jan
Inventarisnummer3840
Meer info
images/hourglass.png

ZOEKEN...