Kluisstraat 10.

Kluisstraat

In een van de fotoalbums van de Afdeling Publieke Werken van de Gemeente Helmond zitten opnamen van panden die in jaren zestig en zeventig door de gemeente zijn aangekocht. De meeste van die panden zijn inmiddels gesloopt. Met deze opnames kunnen we veel beelden van de verdwenen stad Helmond weer reconstrueren.

Bij dit stukje presenteren wij een foto van Kluisstraat 10. Niet alleen het huis staat er op: de knikkerende kinderen maken het beeld net iets levendiger. Boven de raampartij is de naam “COIFFEUR G. SCHOUTEN” aangebracht. Aan de vitrage en gordijnen voor de ramen te zien is het pand niet meer als kapsalon in gebruik is.

Wanneer heeft die kapper er dan wel gezeten? Volgens het Kadaster zijn de huizen in de Kluisstraat waartoe nummer 10 behoort, gebouwd in 1903 of 1904 door de eigenaar van een flink stuk tuin van Lucia Maria Raeijmakers en consorten wonende te Venray. In 1903 wordt de tuin gesplitst in een aantal percelen en in 1904 worden die percelen waarop inmiddels huizen staan verkocht. Kluisstraat 10 en 12 worden eigendom van Petrus Verberne, smid in Helmond. In 1929 wordt de nieuwe eigenaar Gerardus Marinus Muffels, kleermaker te Helmond. Later gaat het eigendom over naar C.M.J. v.d. Heijden-v.d. Linden. In 1974 is het nog haar eigendom. Rond dat laatste jaar moet de foto genomen zijn. Uit deze gegevens blijkt dat kapper Schouten nooit eigenaar van het pand is geweest.

Pandenkaarten zijn kaarten die bijgehouden zijn vanaf ongeveer 1925 tot 1938 en van 1938 tot 1968. In die eerste periode worden alleen de hoofdbewoners in hun kaartsysteem opgenomen, in de tweede periode ook de inwonenden. Ook op deze kaarten komt G. Schouten niet voor.

In het kopieregister van het bevolkingsregister uit de periode 1938 tot 1968 zijn alle personen opgenomen die in die periode in Helmond hebben gewoond, maar in die periode ook weer zijn uitgeschreven. Dit kan zijn wegens vertrek uit de gemeente ofwel door overlijden. In dit register is kapper Gerardus Petrus Schouten wel opgenomen. Hij blijkt in 1955 te zijn overleden. Hij is twee keer gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw was Johanna Maria Helena Verberne. Dat is dezelfde naam als die van de eigenaar van het huis tussen 1904 en 1929. Uit de oudere registers van het bevolkingsregister blijkt dat kapper Schouten in 1920 trouwde met een dochter van smid Verberne. Zij trokken in bij de ouders van de bruid. Het huwelijk duurde slechts een kleine twee jaar. Begin 1922 overleed mevrouw Schouten. Aan het einde van dat jaar hertrouwde Schouten en vertrok uit het huis van zijn schoonouders naar een huis verderop in de Kluisstraat. Of Gerardus Petrus Schouten nog langer het kappersvak heeft uitgeoefend in het pand Kluisstraat 10 blijkt nergens uit. Zo niet dan stond de naam van zijn winkel ruim 50 jaar na het stoppen van de kappersactiviteiten daar nog steeds op de gevel.

bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
't Schaapje van 1805
Aan de Kanaaldijk Noord-West 57 begint Van Gorp een garagebedrijf.
Burgemeester van Houtlaan
images/hourglass.png

ZOEKEN...