De Veestraat in verandering (4)

Onderstaande foto van de Veestraat dateert van ongeveer 1890. Op foto's uit de jaren zestig van de twintigste eeuw maakten de mensen zich niet druk om een fotograaf.

Ze winkelden, fietsten en liepen rustig door (zie Een foto uit omstreeks 1920 toont de villa van Coovels (zie De Veestraat in verandering (3)). Deze villa werd in 1891 gebouwd. De foto hierboven laat duidelijk zien dat voor de bouw twee panden hebben moeten wijken. De twee halsgevelpandjes links dateerden uit 1721. Dat houdt in dat ze 270 jaar lang het beeld van de Veestraat mede bepaald hebben. De pandjes waren in 1833 al in handen gekomen van de Antonie Bots waarvan een dochter trouwde met Gerardus Coovels. In het pand rechts van de twee halsgeveltjes, met het hekje ervoor, heeft aan het eind van de achttiende eeuw nog een tijd de Latijnse School gezeten. In 1797 huurde het stadsbestuur het pand van Gerardus Raymakers, een medicus uit Venray. In het volgende jaar ging de stad al over tot de aankoop van een pand in de Kerkstraat om daar de Latijnse School te vestigen. In het pand in de Veestraat kwam toen een Franse School, die er enkele tientallen jaren bleef. Ook dit pand was eigendom van de familie Bots en later van de familie Coovels. Ten tijde van de opname van de foto woonde Petrus Coovels in het pand. 

In het pand waar nu de cd-winkel Van Leest zit, Veestraat 40, woonde aan het eind van de negentiende eeuw timmerman Johannes van der Velden. Deze Eindhovenaar bewoonde het huis sinds juni 1874 met zijn uit Aarle-Rixtel afkomstige vrouw met de prachtige voornaam Stephina Catherina de Roij. Johannes overleed op 15 maart 1893, maar zijn weduwe bleef het pand bewonen. Johannes zou het pand volledig vernieuwen (zie De Veestraat in verandering (5)). 

Het pand waar later de winkel van Alphons Konings zou komen was ook aan het eind van de negentiende eeuw al in twee woningen verdeeld. In het ene woonde koopman Petrus Joosten met zijn gezin en in het andere woonde toen al de familie Konings. Het hoge pand waar later de firma Van Bokhoven-Boers zou komen was toen eigendom van Arnoldus van Dijk, een koperslager. 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Goedkeuring van de burgemeester tot het houden van een collecte
bijlagen12.1
De Luciakerk te Mierlo-Hout in 1929. fotograaf onbekend.
De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
images/hourglass.png

ZOEKEN...