Helmond, Binnen Parallelweg 9 – 9a. Fotograaf: Foto-atelier Prinses.

Binnen Parallelweg 9 – 9a, 1e Groenstraat 1-3 Helmond

De geschiedenis van de Binnen Parallelweg in het Stationskwartier van Helmond. Deel 3.

De gronden die de Staat in de jaren ‘60 van de negentiende eeuw in Helmond aankocht om de spoorwegen aan te kunnen leggen, bestonden vooral uit weide- en akkergronden. Maar er was ook al enige bebouwing.     

   Een van de huizen was dat van Adriaan Deelen, die het weer gekocht had van de failie Martens, landbouwers op ’t Hout. Adriaan verkocht huis en grond in 1866 op zijn beurt weer aan zijn zwager Jan Baptist Meert, een katoendrukker, die daarnaast in het huis een herberg begon. De ligging naast het spoor maakte de locatie daarvoor zeer geschikt. De familie Meert was lang eigenaar van het pand. Jan Baptist overleed in 1877 en zijn vrouw Anna Deelen in 1880. Eigenaar en bewoner werd hun dochter Anna Francisca, gehuwd met sigarenfabrikant Ferdinandus Severinus van de Wildenberg. Die hadden blijkbaar grote plannen. In 1882 werd het pand grondig verbouwd en werd er een stal bij gezet. Maar Anna Francisca sterft jong, nog voor haar 28e jaar, in 1884. Een maand daarna sterft ook het jongste, twee jaar oude, kind. Van de Wildenberg gaat met het overgebleven kind bij zijn moeder wonen, maar blijft wel eigenaar van het pand dat later het adres Binnen Parallelweg 9 en 9a en 1e Groenstraat 1 en 3 zal krijgen. Hij verhuurt het al die tijd aan Johannes Verwasch, een voerman, die het pand pas in 1897 van Van de Wildenberg koopt.

Vanaf die tijd is het altijd eigendom geweest van Johannes Verwasch en zijn nakomelingen. Verwasch bewoonde het pand nog zelf en had er niet alleen zijn vervoersbedrijf, maar ook een herberg. Zijn nazaten exploiteerden het pand, of liever de panden, alleen nog maar. In 1939 was het pand, dat in 1890 nog omschreven werd als één huis, al zover onderverdeeld dat het om vier huizen ging. Johannes Verwasch woonde zelf op het laatst aan de 1e Groenstraat. Van daar vertrok hij in 1933 naar het bejaardenhuis in ’t Hout. Sinds 1920 verhuurde hij al het pand aan de Binnen Parallelweg aan Albertus Bombeeck. Nadat die in 1926 verhuisde woonden achter elkaar vele gezinnen in het pand. Sommige woonden er een jaar, andere slechts een paar weken. Vanaf 1938 was het huis aan de Binnen Parallelweg ook officieel in twee huizen verdeeld. Zowel op nummer 9 als op nummer 9a was er toen ook weer sprake van langdurige bewoning van tientallen jaren achter elkaar. In de jaren ’60 van de twintigste eeuw verkocht een kleindochter van Verwasch de panden aan de gemeente in het kader van sanering van het Stationskwartier.
In 1982 werden de panden gesloopt.                                    Helmond, 1e Groenstraat 1-3. Fotograaf L. van der Zanden.
Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Paasvoetbaltournooi
De "Goede Moordenaar" rijdt tussen de marktkramen door
Straatlantaarn in de Veestraat.
Goedkeuring van de burgemeester tot het houden van een collecte
images/hourglass.png

ZOEKEN...